ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات

دیکشنری فارسی به انگلیسی

essence, genius, nature, substance
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ