ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالت نگرانی و غم (روان شناسی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

angst
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ