ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرقه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

gleam, scintilla, scintillation, spark, twinkle
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ