ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرقه زدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

scintillate, spark, sparkle
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ