ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تو در تو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

galleried, intricate
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ