ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولید انبوه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

mass production
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ