ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ته کشیدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

drain, deplete, exhaustion
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ