ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمرکز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

centralization, concentration
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ