ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تلویزیون

دیکشنری فارسی به انگلیسی

tele-, television, video
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما