ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تق تق

دیکشنری فارسی به انگلیسی

patter, rat-a-tat, rattle
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما