ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تقلید طوطی وار کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

parrot
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما