ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تقطیر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

condensation, distillation
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما