ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسمه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

belt, cincture, sling, strap, strip, tab, tape, tie
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ