ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

aggression, breach, encroachment, impingement, inroad, offense, transgression, trespass, violation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ