ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی اراده (عامیانه)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

wishy-washy
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ