ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهانه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cavil, excuse, extenuation, justification, plea, pretension, pretext, subterfuge
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ