ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده بودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

do, suffice
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ