ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

mend, mending, overhaul, reconstruction, redevelopment, reformation, regeneration, rehabilitation, remake, renewal, repair, restoration
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ