ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بابت استهلاک منظور کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

amortize
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ