ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایستگاه تاکسی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cabstand, taxi rank, taxi stand (
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ