ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اکسیر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

elixir, philosopher's stone, philosophers' stone
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ