ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

افتادگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

earthiness, humbleness, humility, lacuna, modesty, self-effacement
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما