ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adjuration, conjuration, entreaty, petition, plea, suffrage, supplication
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ