ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحاله (کلیسای ارتدکس)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

transubstantiation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ