ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

از خود بی خود

دیکشنری فارسی به انگلیسی

frantic, wild
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ