ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارعاب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

blackmail, menace, terrorization
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ