ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اردور

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hors d'oeuvre
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ