ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آدم کند ذهن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dullard, half-wit, dolt
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما