ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل کردن

دیکشنری فارسی به عربی

احکم , لجام ، اِحْتِواءٌ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ