ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشان

دیکشنری فارسی به عربی

اثر , اشارة , تابع , تذکار , خاصية , ختم , راية , رمز , شارة , شعار , صنف , طباشير , عرض , علامة , مسار , نذير , هدف , وسام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ