ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موج زدن (از اب یا جمعیت یا ابر)

دیکشنری فارسی به عربی

موجة
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ