ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محسوس

دیکشنری فارسی به عربی

براءة الاختراع , عاقل , مقدر , ملموس , هائل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ