ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دراز

دیکشنری فارسی به عربی

خيط , طوليا , طويل , لمدة طويلة , مستطيل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ