ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخلیه اطلاعاتى (كسب اطلاعات از فرد اعزام شده به خارج به هنگام برگشت)

دیکشنری فارسی به عربی

استخلاص المعلومات
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ