ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز

دیکشنری فارسی به عربی

انتهاک , تجاوز , حالة الحرب , عداء , مخالفة , هجوم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ