ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگانه

دیکشنری فارسی به عربی

اجنبي , بربري , غريب , فقط , في الخارج , قريب ، أجْنَبي
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ