ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزیابی

دیکشنری فارسی به عربی

تخمين , تقدير , تقييم ، اِخْتبارُ الْکفاءَة
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ