ترجمه مقاله

whizzbang

دیکشنری انگلیسی به فارسی

whizzbang، خمپارهسریع الانفجار، عالی، ممتاز خارق العاده
ترجمه مقاله