ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

vicarate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

vicarate، قلمرو خلافت، حوزه تحت نظر خلیفهء اعظم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ