ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

up-tick

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بالا تیک
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما