ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

unconscionable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر قابل انکار، خلاف وجدان، بی وجدان، گزاف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ