ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

uncommon

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر معمول، نادر، غیرمعمول، غیر عادی، کمیاب، غیر متداول، غیر معمولی، غریب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ