ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

unbelievable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

باور نکردنی، غیر قابل باور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ