ترجمه مقاله

tuxedo

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لباسشویی، لباس مخصوص مهمانی رسمی، لباس رسمی، اسموکینگ، لباس مردانه مخصوص چای عصر
ترجمه مقاله