ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

terrified

دیکشنری انگلیسی به فارسی

وحشت زده، مرعوب کردن، وحشت زده کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ