ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tacking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چسباندن، میخ زدن، ضمیمه کردن، پونز زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ