ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

suicide bomber

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بمب گذار انتحاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ