ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

subterfuges

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زیرمجموعه ها، طفره زنی، طفره، گریز، طفره روی، بهانه، اختفاء، عذر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ