ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

subterfuge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زیر پا گذاشتن، طفره زنی، طفره، گریز، طفره روی، بهانه، اختفاء، عذر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ