ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stabilizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تثبیت می شود، ثابت شدن، تثبیت کردن، پایاساختن، بحالت موازنه دراوردن، پایاسازی، استوار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ